Kirjoja ja tutkimuksia

Tähän listaan on koottu julkaisuja, jotka liittyvät sadutukseen, lapsinäkökulmaiseen toimintaan ja tutkimukseen sekä osallisuuteen.

Hakomäki, Hanna (2013). Storycomposing as a path to a child’s inner world. A collaborative music therapy experiment with a child co-researcher. Jyväskylä Studies in Humanities, nr. 204: Jyväskylä. Lataa väitöskirja Storycomposing as a path to a child’s inner world pdf-muodossa.
Hakomäki, Hanna (2007). Tarinasäveltämisen taito. Jyväskylä: PS-kustannus. Lue lisää tarinasäveltämisestä
Karlsson, Liisa & Levamo, Tiina-Maria & Siukkonen, Salla 2012. (1. painos 2003, 2. painos 2006, 3. painos 2012). Sinun, minun, meidän mango. Sadutusta yli kulttuurirajojen. Kokemuksia sadutuksesta kehitysyhteistyössä ja kansainvälisyyskasvatuksessa. Helsinki: Taksvärkki ry. Multiprint. —> linkitys!

Click to access Mango3painos.pdf

Linkki: Katso myös http://www.taksvarkki.fi/tv/category/opettajille/oppimateriaalit (voisiko tämä olla jossain muualla?)
Karlsson, L., Levamo, T.-M. & Siukonen, S. (2014). Your mango, my mango, our mango–storycrafting across cultures. Helsinki: Taksvärkki ry.
Lue Sinun, minun, meidän mango -kirja tästä
Read Mango in English

Karlsson, L. (2014, 3. uudistettu painos). Sadutus: avain osallisuuden toimintakulttuuriin. Jyväskylä: PS-kustannus. Tutustu julkaisuun tästä
Karlsson, Liisa & Karimäki, Reeli (2012). Sukelluksia lapsinäkökulmaiseen tutkimukseen ja toimintaan. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia; 57. Katso ESITE. —> Missä esite?
Karlsson, Liisa (2003, korjattu toinen painos 2005). Sadutus – Avain osallistavaan toimintakulttuuriin. Jyväskylä: PS-kustannus.
Karlsson, Liisa (2000). Lapsille puheenvuoro – Ammattikäytännön perinteet murroksessa. Helsinki: Edita. Väitöstyö.
Karlsson, Liisa (1999). Saduttamalla lasten kulttuuriin – Verkostotyön tuloksia Kuperkeikkakyydissä. Helsinki: Stakes raportteja 241 1999. Tutkimusraportti.
Karlsson, Liisa (toim.) (1999). Sadun ja leikin lähteillä. Helsinki: Stakes aiheita. Raportti.
Karlsson, Liisa & Riihelä, Monika. 2004. Ajattelu alkaa ihmetyksestä.
Lähteenmäki, Minna (2013). Lapsi turvapaikanhakijana: etnografisia näkökulmia vastaanottokeskuksen ja koulun arjesta. Kasvatustieteellisiä tutkimuksia / Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos.
Masri, Faizah & Riihelä, Monika (2012). Utters of Shutters. Personal stories from 2006-2010 as told by Palestinian children and adults. Hankkeesta tehty kirja on ladattavissa täältä
Riihelä, Monika (toim.) (2003). Barnens sagobroar i Norden – Pohjolan lasten satusiltoja – Sögubrú barna á Norðurlöndum – Barns fortellerbroer i Norden – Barns fortællingebroer i Norden. Stakes. Nordiska Kulturfonden. Gummerus. Myös netissä. —-> Missä?
Riihelä, Monika. (2001). Storycrafting – Research report and a videotape. Filminova. Helsinki: Stakes. Raportti.
Riihelä, Monika. (2001). Playing researchers – Research report and a videotape. Filminova. Helsinki: Stakes. Post.doc.
Riihelä, Monika. (2000). Leikkivät tutkijat. Tutkimus lasten keskinäisistä leikeistä, sosiaalisuudesta ja oivaltavasta oppimisesta, -video ja kirja. Filminova. Helsinki: Edita. Post. doc.- työ.
Riihelä, Monika & Rutanen, Niina (toim.) (2000). Kivi ois muurahaiselle vuori – Pienten lasten käsityksiä matematiikasta ja luontoilmiöistä. Helsinki: Edita. Raportti.
Riihelä, Monika. (1996). Mitä teemme lasten kysymyksille? Lasten ja ammattilaisten kohtaamisen merkitysulottuvuuksia lapsi-instituutioissa. Helsinki: Stakes tutkimuksia 66. Väitöskirja.
Riihelä, Monika. (1996). How do we deal with children’s questions? Semantic aspects of encounters between children and professionals in child institutions. Helsinki: Stakes. Doctoral dissertation.
Ropo, E. & Huttunen, M. (eds.). (2013) Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja oppimisessa. Tampere: Tampere University Press. Teoksessa kerrotaan mm. sadutuksesta koulussa.
Rutanen, Niina. (2007). Water in Action – Encounters among 2- to 3-Year-Old Children, Adults, and Water in Day Care (Vesi toiminnassa: 2-3-vuotiaiden lasten ja aikuisten vuorovaikutus vesitilanteissa). University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Psychology. Doctoral dissertation. Lue väitöskirja Water in action
Stenius, Tuula & Karlsson, Liisa (toim.). (2005). Yhdessä lasten kanssa – seikkailu osallisuuteen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Helsinki.
Tuovila, Annu. (2003). ”Mä soitan ihan omasta ilosta!” Pitkittäinen tutkimus 7 – 13 -vuotiaiden lasten musiikin harjoittamisesta ja musiikkiopisto-opiskelusta. Sibelius-Akatemia. Väitöstyö.