Satusiltoja-hanke

Satusiltoja-hanke (Osallisuutta ja toiminnallisuutta kielten oppimiseen)  on Koneen säätiön rahoittama kielten oppimisen hanke, jossa lapset, nuoret ja aikuiset oppivat toistensa kieliä ja kulttuureja yhdessä toimien ja osallistuen. Hanke toteutetaan vuoden 2017 aikana, ja sitä johtaa Anna-Leena Lastikka.

Satusiltoja-hankkeen logo
Satusiltoja-hankkeen logo

Satusiltoja-hankkeessa tavoitteena on kielten ja kulttuurien oppiminen osallistavien ja toiminnallisten menetelmien avulla. Hankkeessa pyritään yhteiseen dialogiin maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden sekä suomalaisten lasten, nuorten ja aikuisten kesken.

Taustalla on ajatus siitä, että kotoutuminen on helpompaa, jos lapsi tai nuori voi itse aktiivisesti osallistua oman arkielämänsä rakentumiseen siten, että myös hänen äidinkieltään ja kulttuuriaan arvostetaan.

Tärkeää on kuitenkin vuoropuhelu maahan muuttaneiden ja suomalaisten välillä, joten hankkeessa myös suomalaiset lapset, nuoret ja aikuiset oppivat maahan muuttaneiden kieliä ja kulttuureja. Hankkeessa pyritään siihen, että kaikki osapuolet oppivat yhdessä toimien ja osallistuen.

Satusiltoja-hanketta on toteutettu vuoden 2017 aikana erilaisten tapahtumien, kerho- ja työpajatoiminnan, näyttelyn ja julkaisun (toteutuvat keväällä 2018) kautta. Pääasiallisina yhteistyökumppaneina ovat olleet Nicehearts ry:n Naapuriäidit-hanke, SPR:n Punaketut-ryhmä Punavuoren vastaanottokeskuksessa.
Satusiltoja-hankkeessa ensisijainen toimintamenetelmä on sadutus sekä muut osallisuutta ja toiminnallisuutta edistävät toimintatavat, kuten leikki, draama, musiikki ja kuvataide. Toiminnassa keskeisintä on yhdessä oleminen ja toimiminen sekä toisen uudenlainen kohtaaminen. Satusiltoja-hankkeessa luodaan ja testataan myös uusia tapoja oppia kieliä yhdessä toimien ja kannustaen lasten ja nuorten tasavertaista ja aktiivista osallisuutta.

Seuraa hanketta Satusiltoja-blogissa