Toimintamme kulmakivet

Lapset kertovat ja toimivat -verkoston tavoitteena on edistää lapsinäkökulmaista tutkimus -ja kehittämistoimintaa mm. sadutuksen, tutkimus- ja kehittämishankkeiden, koulutuksen ja julkaisutoiminnan kautta.

Lapset kertovat ja toimivat koordinoi kehittämis- ja tutkimushankkeita, koulutusta ja seminaareja, joissa hakeudutaan erityisesti lasten, mutta myös aikuisten kokemusten äärelle. Kehittämistoiminta, koulutus ja tutkimukset koskevat lasten, nuorten, työikäisten ja vanhusten osallisuutta perheissä, opetus- kasvatus- ja palvelujärjestelmissä sekä vapaaehtoistyössä.

Verkostossa kehitetään toimintakäytäntöjä, erityisesti vastavuoroista ja lapsinäkökulmaista toimintaa, lapselle puheenvuoron antavia sadutusmenetelmiä sekä lasten ja nuorten omaa kulttuuria sen eri muodoissa. Toiminnan keskiössä ovat myös tutkimukselliset analysointivälineet, osallisuutta tukevat koulutusjärjestelmät ja työn kehittämisen toimintatavat.

Lapset kertovat ja toimivat -verkostossa toimii erilaisia teemaryhmiä, jotka ovat koulutus-, tutkimus-, satuseikkailu-, tarinasäveltäminen- ja julkaisu-teemaryhmä.