Lapset kertojina

Sadutusta koulussa ja kirjastossa: Satupuu Ristiinassa

Satupuu-projekti toteutettiin vuoden 2006 maaliskuun ja toukokuun välisenä aikana Ristiinassa. Projektin aikana perehdytimme Ristiinan kunnan viiden koulun 1-2 -luokan oppilaat sadutukseen. Toteutimme Satupuu-projektin yhteistyössä Hangastenmaan koulun, Kirkonkylän koulun, Kuomion koulun, Pellosniemen koulun, Vitsiälän koulun sekä Ristiinan kirjaston kanssa. Projektiin osallistuneita koululuokkia oli yhteensä yhdeksän, lapsia yhteensä 128. Projektia tukivat Ristiinan kunnan vapaa-aika toimi, Suomenniemen Säästöpankki ja Etelä-Savon Osuuspankki.

Projektin tavoitteena oli saada ristiinalaiset ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat osallistumaan, innostumaan ja nauttimaan taiteen ja erityisesti satujen tekemisestä. Projektissa taide tuotiin nimenomaan lasten luo, keskelle heidän tavallista arkeaan. Tarkoituksena oli kehittää lastenkulttuuria ja lapsille suunnattua taidekasvatusta, edistää koulujen ja kirjaston välistä yhteistyötä ja antaa ideoita uusien toimintamuotojen kehittämiseen. Lue lisää Satupuu-projektista