Lapset leikkijöinä

Julkaisuja koululaisten leikeistä

Karimäki, Reeli. Leikkiä leikin vuoksi – Kouluikäisten lasten leikkien tarkastelua. Artikkeli kirjassa Taidon ja taiteen luova voima. Kirjoituksia 9-12-vuotiaiden lasten taito- ja taidekasvatuksesta. Toim. Seija Karppinen, Inkeri Ruokonen ja Kari Uusikylä. Finn Lectura. Helsinki. 2005. ss. 33-46.

Karimäki, Reeli. Kuvitellut ja todelliset leikkipaikat. Artikkeli kirjassa Leikkikentiltä. Lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta. Toim. H. Saarikoski. Tietolipas 208. Helsinki. 2005. ss.106-129.

Karimäki, Reeli. Leikki on lapsen maailma. Artikkeli teoksessa Leikin pikkujättiläinen. Toim. Liisa Piironen. WSOY, Helsinki. 2004. ss. 256-269.

Karimäki, Reeli. Lasten leikkejä tutkimassa. Artikkeli teoksessa Tutkijat kentällä. Toim. Pekka Laaksonen, Seppo Knuuttila ja Ulla Piela. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 2003. ss. 341 – 355.

Karimäki, Reeli. Tarinat lasten leikeissä. Julkaisussa Let’s Play. Toim. Pirkko Hyvönen, Miika Lehtonen, Raimo Rajala. Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus, Rovaniemi. ss. 71-77.

Karimäki, Reeli. Stories in 8 to 12 year old children’s pretend play. Julkaisussa Let’s Play. Toim. Pirkko Hyvönen, Miika Lehtonen, Raimo Rajala. Lapin yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, Mediapedagogiikkakeskus, Rovaniemi. ss. 78-85.

Karimäki, Reeli. Lapsed mängivad kodu ja linna. Artikkeli julkaisussa Haridus 4/2002. Eesti pedagoogilise uldsuse ajakiri. ss. 35-37.

Karimäki, Reeli. Missä lapset leikkivät? Artikkeli julkaisussa Lapset ja kasvuympäristö. Puheenvuoroja ja kirjavinkkejä. Toim. Pirkko Sassi ja Tuula Tarkkonen. Cultura Oy, Helsinki. 2003.