Toimintaa Arabian katufestareilla

Sadutus

Sadutus on kaikenikäisten, erityisesti lasten, kuuntelua ja osallisuutta korostava työväline niin käytännön työssä, kehittämisessä kuin tutkimuksessakin. Sadutuksella kuunnellaan lasta, nuorta tai aikuista.

Mitä sadutus on?

 • Halua kertoa ajatuksistaan toiselle
 • Halua kuunnella toisen tapaa nähdä maailma
 • Toisen ajatusten arvostamista
 • Ihmettelyn, huumorin, jännityksen ja huolien jakamista
 • Pysähtymistä yhteiseen hetkeen, kohtaamista
 • Tutustumista toiseen uudella tavalla
 • Yhdessäolosta nauttimista
 • Vastavuoroista vuoropuhelua
 • Kertojan ajatusten, tarinan kirjaamista
 • Kertojan ajatusten, tarinan ääneen lukemista
 • Kertojan ajatusten, tarinan säilyttämistä
 • Uuden kertomakulttuurin synnyttämistä ja taltiointia
 • Uuden, toisen huomioivan toimintatavan synnyttämistä

Sadutus pähkinänkuoressa

Sadutus antaa läheisyyden ja turvallisuuden tunteen tässä ja nyt. Myös kriisin hetkellä on hyvä saduttaa – kuunnella sitä, mitä toinen haluaa kertoa. Sadutus kutsuu puhumaan, kohtaamaan.

Kerro satu tai tarina.
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.
Lopuksi luen tarinasi ja voit muuttaa tai korjata sitä, mikäli haluat.
(Riihelä, 1991, 29–33; Karlsson, 2000; 2014)

Sadutus on narratiivinen menetelmä, jossa uusi satu tai tarina syntyy kertojan ja saduttajan välillä. Menetelmä on osoittautunut sopivan kenelle vaan iästä ja kulttuurista riippumatta. Eniten sitä on käytetty lasten kanssa, mutta myös nuorten, aikuisten ja vanhusten kanssa. Se poikkeaa sadunkerronnasta siinä, että lapsen tai lapsiryhmän kertoessa aikuinen kirjaa tarinan sellaisenaan ja lukee sen kertojalle, jotta tämä voi tehdä korjauksia, mikäli haluaa.
Sadutus on käyttökelpoinen dokumentointiväline myös lasten leikkiessä, musisoidessa tai tutkiessa ja opiskellessa; heidät kohdataan aidosti, ilman arviointia. Sadutus mahdollistaa niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin osallisuuden ja ehkäisee syrjäytymistä.

Valokuva: Anna Tuulia Iivari

 

What do you want to do ?

New mailCopy