Tutkimustoimintaa hankkeissa – Punavuoren vastaanottokeskus

Tutkimus

Lapset kertovat ja toimivat -hankkeissa tehdään tutkimus- ja kehittämistyötä siten, että otetaan mukaan lasten näkökulmat sekä aikuisten hiljainen tieto. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lasten ja nuorten tuottama tieto, kulttuuri ja toimintatavat.

Myös lasten ja aikuisten yhteistyö, yhteisöllisyys ja osallisuus ovat tutkimustoiminnassa keskiössä. Kiinnostuksen kohteena ovat lisäksi muiden ryhmien, kuten vanhusten ja työntekijöiden, esiin tuoma tieto ja vastavuoroinen sekä yhteisöllinen toimintakulttuuri.

Lapset kertovat ja toimivat -tutkijaryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja se järjestää valtakunnallisia seminaareja. Lisäksi ryhmä tuottaa julkaisuja sekä tieteellisille foorumeille että käytännön työntekijöiden käyttöön. Ryhmässä käydään läpi uutta lapsinäkökulmaista tutkimusta, sen tekemiseen liittyviä erityiskysymyksiä, analysointia sekä aineistonkeruuta. Ryhmällä on kansainvälisiä yhteistyötahoja mm. Australiassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Virossa, Englannissa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Tutkijaryhmää koordinoi professori Liisa Karlsson.

Vuonna 2018 Lapset kertovat ja toimivat -tutkijaryhmä on mukana järjestämässä seminaaria ”Lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähestymistapoja ja metodologiaa”, joka järjestetään 2.11.2018 klo 9-16 THL:ssa yhteistyössä Lapsuudentutkimuksen seuran, Lapsinäkökulmatutkijoiden sekä Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen / Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) kanssa.

 

Valokuva: Anna Tuulia Iivari