Tutkiva, leikkivä yhteistoiminallisuus

Ryhmäperhepäiväkoti Aitolassa on vuosien ajan dokumentoitu 1-6 -vuotiaiden lasten toimintaa. Lapset ovat pysyvissä, yhteistoiminnallisissa pienryhmissä. Lapset tutkivat, leikkivät ja heitä sadutetaan. Suunnittelussa tärkeänä osana ovat vanhempien ja lasten toiveet. Espoon Aitolassa on tehty pieni opas ”uusia” työntekijöitä ja opiskelijoita varten. Katso diaesityksestä Helena Lindqvistin kirjaamat toiminta-askelmat.