Verkosto

Lapset kertovat ja toimivat -verkostoon kuuluu monien eri alojen ammattilaisia. Verkoston jäsenet tutkivat ja kehittävät lapsinäkökulmaista toimintaa ja tutkimusmenetelmiä. Lisäksi verkosto järjestää koulutusta, seminaareja ja julkaisutoimintaa.

Osallisuutta edistävä toimintatapa, kuuntelu, vastavuoroisuus, saduttavat menetelmät ja lasten oma kulttuuri ovat keskiössä verkoston toiminnassa.

Verkoston koordinoima tutkimus, kehittämistoiminta ja koulutus koskevat lasten ja nuorten lisäksi myös erityisryhmien, työikäisten sekä vanhusten osallisuutta perheissä, yhteiskunnassa, kulttuuri-, opetus-, kasvatus- ja palvelujärjestelmissä, työssä sekä vapaaehtoistoiminnassa.

Verkostolla on myös oma Lapset kertovat -julkaisusarja, jossa on julkaistu kymmeniä julkaisuja.

Verkoston yhteyshenkilöiden yhteystiedot