Teemaryhmät

Lapset kertovat ja toimivat -verkostossa toimii erilaisia teemaryhmiä, jotka ovat koulutus-, tutkimus-, satuseikkailu-, tarinasäveltäminen- ja julkaisu-teemaryhmä.

Koulutus-teemaryhmä

Verkoston kouluttajat ovat lapsinäkökulmaisen toiminnan ja tutkimuksen, sadutuksen, tarinasäveltämisen, osallisuuden, vastavuoroisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin sekä leikin asiantuntijoita.
Kouluttaja-teemaryhmän tehtävänä on koordinoida Lapset kertovat ja toimivat -verkoston sadutus- ja tarinasäveltämisen koulutuksia ja muita lapsen asiaa edistäviä sekä yhteisöllisyyteen ja lapsinäkökulmaiseen toimintaan liittyviä koulutuksia.

Professori, kouluttaja Liisa Karlsson, teemaryhmän koordinoija
FT, musiikkiterapeutti Hanna Hakomäki
KM, Lto, lehtori Tuula Stenius
KM, Lto, jatko-opiskelija Elina Weckström

Katso kouluttajien esittelyt tästä 

Tutkimus-teemaryhmä

Lapset kertovat ja toimivat -tutkijaryhmä edistää lapsinäkökulmaista tutkimusta, jossa lapsen ääni ja toimintatavat tulevat esiin. Myös osallisuus, yhteisöllisyys, yhteistoiminnallisuus ja kuunteleminen ovat keskiössä lasten, nuorten ja aikuisten sekä iäkkäiden toiminnan tutkimuksessa.
Lapset kertovat ja toimivat -tutkijaryhmä kokoontuu säännöllisesti, ja se järjestää valtakunnallisia seminaareja. Lisäksi ryhmä tuottaa julkaisuja sekä tieteellisille foorumeille että käytännön työntekijöiden käyttöön.
Tutkijaryhmässä käydään läpi uutta lapsinäkökulmaista tutkimusta, sen tekemiseen liittyviä erityiskysymyksiä, analysointia sekä aineistonkeruuta. Ryhmä kokoaa yhteen eri alojen tutkijoita ja edistää lapsiin (ja aikuisiin) liittyvää monitieteistä tutkimusta.
Ryhmällä on kansainvälisiä yhteistyötahoja mm. Australiassa, Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Virossa, Englannissa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa.

Professori Liisa Karlsson, Itä-Suomen yliopisto, teemaryhmän koordinoija
VTT Monika Riihelä
Apulaisprofessori Niina Rutanen, Jyväskylän yliopisto
KT Anna Rainio, Helsingin yliopisto
FT Sirpa Kivilaakso
KM, jatko-opiskelija Anna-Leena Lastikka, Helsingin yliopisto
KT Minna Lähteenmäki
KT Riikka Hohti, Helsingin yliopisto
FM, jatko-opiskelija Noora Räihä, Jyväskylän yliopisto
TtM, jatko-opiskelija Johanna Olli, Turun yliopisto

Tutkijaryhmä on tiiviissä yhteistyössä Lapsinäkökulmatutkijat-ryhmän kanssa.

Tutustu Lapsinäkökulma-blogiin 

Satuseikkailu-teemaryhmä

Satuseikkailu-teemaryhmä koordinoi erilaista sadutukseen ja lapsinäkökulmaisuuteen liittyvää toimintaa. Lapsia sadutetaan yksilö- tai ryhmäsadutuksena. Syntyneistä saduista keskustellaan ja rohkaistaan keksimään lisää. Sadutuksia kuvitetaan. Tärkeää on omien tarinoiden luominen, kertominen ja kuvittaminen. Tavoitteena on rohkaista lasten mielikuvitusta ja kielellistä ilmaisua sekä tallentaa lasten suullista perinnettä ja sanataidetta.

Teemaryhmä organisoi erilaisia sadutustapahtumia, kuten vuosittain järjestettävät Kansainvälisen tarinankerronnan päivän 20.3. sadutustapahtuma sekä Sadun päivän 18.10. sadutushaaste-tapahtuma. Lisäksi Satuseikkailu-ryhmä on toiminut kirjastoissa (kirjastosadutus), eri messuilla (esim. Kirjamessut ja Lapsimessut) sekä erilaisissa tapahtumissa järjestäen lapsinäkökulmaista toimintaa.

Jos tarvitset saduttajia tai muuta lapsinäkökulmaista toimintaa tapahtumaasi, ota yhteyttä teemaryhmän jäseniin.

KM, Lto Anna-Leena Lastikka, teemaryhmän koordinoija
KM, Lto Taina Sainio

Tarinasäveltäminen-teemaryhmä

Sadutuksessa on samantapaisia piirteitä kuin tarinasäveltämisessä®, jonka on kehittänyt Hanna Hakomäki. Tarinasäveltäminen on kiteytynyt toiminnaksi, joka sisältää neljä kohtaa, joiden kaikkien pitää toteutua, jotta toimintaa voi kutsua tarinasäveltämiseksi.

  1. Tarinasäveltäminen on mahdollisuus omaan musiikilliseen keksintään ja ilmaisuun.
  2. Tarinasäveltäminen on aina vuorovaikutusta.
  3. Tarinasäveltämisessä syntyy muistiinmerkitty teos.
  4. Tarinasäveltämiseen kuuluu aina konsertti.

Tarinasäveltäminen on omaan luovaan musiikilliseen ilmaisuun ja vuorovaikukseen perustuvaa toimintaa. Sen idea on syntynyt päiväkodissa alle kouluikäisten lasten terapeuttisesti suuntautuneessa musiikkikasvatusprojektissa vuosina 1999–2002 ja idean syntymäpäivä on 17.4.2000. Tuona päivänä sain huomata lasten kyvyn ja halun tehdä omia musiikillisia tarinoita sävelin, sanoin, lauluin ja leikein. Tuon päivän jälkeen muutin kaiken musiikkitoimintani kyseisessä päiväkodissa perustumaan lasten omiin teoksiin. -Hanna Hakomäki, tarinasäveltämisen kehittäjä

Lue lisää tarinasäveltämisestä

Julkaisu-teemaryhmä

Julkaisu-teemaryhmä koordinoi verkoston julkaisuja (Lapset kertovat -julkaisusarja), tiedottaa verkostoa ajankohtaisista hankkeista, tapahtumista, koulutuksista, seminaareista jne. Lisäksi verkostolla on omat www-sivut, facebook-sivut ja twitter-tili, joiden kautta on mahdollista seurata verkoston aktiivista toimintaa. Teemaryhmää koordinoi Anna-Leena Lastikka.

Oletko kiinnostunut toimimaan osana teemaryhmää? Ota meihin yhteyttä niin mietitään mitä sinä voisit verkostossa tehdä!

Yhteystiedot