Yhteistyötahot

Täältä löydät verkoston yhteistyöhankkeita, yhteistyötahoja ja muiden alan toimijoiden sivustoja.

Espoon modernin taiteen museo EMMAssa on valittu sadutus yhdeksi museon taidekasvatuksen keskeisistä toimintatavoista. Sadutus tarjoaa matkan museokävijän omaan mieleen ja antaa hyvän kanavan käsitellä taidetta. Sadutusmenetelmä sopii kaikenikäisille. Lasten saduttamista varten on museoon hankittu viisi taidehaltijaa, jotka edustavat taiteen eri lajeja. Haltijoiden avulla madalletaan kynnystä saapua museoon sekä lisätään tuttuuden, jatkuvuuden ja turvallisuuden tunnetta. Taidehaltijoita voi myös koskettaa, mikä antaa mahdollisuuden haptiseen havainnointiin, jota museossa ei useinkaan teosten kanssa voi toteuttaa.

Lue lisää sadutuksesta EMMA:ssa

BIN – Barnkulturforskar nätverk i Norden – Pohjoismainen lasten kulttuurintutkijoiden verkosto.

Lisätietoa BIN-verkostosta 

Lapsinäkökulmatutkijat-ryhmä. Lapsinäkökulmatutkijoiden ryhmä on saanut alkunsa Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa (TelLis 2010-2013), jossa ryhmä paneutui lapsinäkökulmaisen tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin, aineiston tuottamiseen ja analysoinnin menetelmiin.

Lapsinäkökulmatutkijoiden tutkimuksissa on kehitetty lapsinäkökulmaisia lähestymistapoja kerronnallisista lähtökohdista. Yhteistä tutkimusten toteuttamiselle on ollut kerronnan ja kuuntelemisen painotus ja näitä mahdollistavien tilojen synnyttäminen lasten ja aikuisten välille. Menetelmiä ovat olleet muun muassa sadutus, tarinasäveltäminen, erilaiset haastattelut sekä lapset etnografeina -menetelmä. Kertominen on ollut mahdollista myös esimerkiksi sävelillä ja toiminnalla.

Lue lisää Lapsinäkökulmatutkijat-ryhmästä

Lapsuudentutkimuksen seura. Lapsuudentutkimuksen seura on vuonna 2008 perustettu tieteellinen seura, joka pyrkii edistämään monitieteistä ja monialaista lapsi- ja lapsuudentutkimusta. Se järjestää tiedeyhteisölle ja päättäjille, ammattilaisille ja laajemmalle yleisölle suunnattuja keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja konferensseja sekä harjoittaa tieteellistä julkaisutoimintaa. Laajin tapahtuma ovat vuosittaiset Lapsuudentutkimuksen päivät, jotka kokoavat yhteen sekä suomalaisia että ulkomaisia tutkijoita. Seuran piirissä toimii myös temaattisia tutkijafoorumeita, jotka järjestävät toimintaa alan tapahtumiin ja keskustelevat ajankohtaisista lapsuuden kysymyksistä sekä tieteellisillä että populaareilla areenoilla.

Lisätietoa Lapsuudentutkimuksen seurasta

Lapset kertovat ja tomivat ry:n Satusiltoja-hankkeessa on tehty yhteistyötä Nicehearts  ry:n Naapuriäidit-hankkeen kanssa. Nicehearts ry:n laajimmille levinnyt toimintalinja, ja ESR:n rahoittama Naapuriäidit-hanke on vapaaehtoistyön malli, jossa eri etnisistä taustoista tulevat naiset auttavat toisiaan. Ajatuksena on, että naiset, jotka ovat olleet pidempään Suomessa auttavat arkisissa tilanteissa naisia, jotka ovat olleet lyhyemmän ajan Suomessa tai muusta syystä tarvitsevat arjessaan käytännön tukea.

Naapuriäitien tilaisuuksissa on aina lastenhoito, jotta naisten on tosiasiallisesti helpompi osallistua ryhmätoimintaan ja tavata muita naisia turvallisessa ja mukavassa ympäristössä. Kevään 2017 ajan Satusiltoja-hanke on ollut erittäin tärkeä osa Espoon naapuriäiti-iltojen lastenhoitoa. Syksyllä 2017 sadutusta on tehty myös Helsingin naapuriäitikoulutukseen osallistuneiden naisten lapsille.

Sadutus on tuonut lastenhoitoon todella merkittävää sisällöllisyyttä, jatkuvuutta ja tukea lapsen omaan identiteetin rakentamiseen. Yhteistyö on ollut erittäin toimivaa, sillä projektien tavoitteet ovat varsin yhteneviä ja toisiaan tukevia.

Lue lisää Nicehearts ry:stä ja Naapuriäidit-hankkeesta

Psykologien sosiaalinen vastuu ry. PSV ja yhteistyötahot käyttävät sadutusta muissa maanosissa ja mielenterveystyössä.

Lisätietoa PSV:n toiminnasta

Sanasirkus-lehti on lasten ja nuorten luovan kirjoittamisen valtakunnallinen areena, jossa julkaistaan sadutusmenetelmin lasten ja nuorten omia satuja, tarinoita ja runoja. Lehteä julkaisee Pukinmäen Taidetalo.

Lisätietoa Sanasirkus-lehdestä

Taksvärkki ry. Kansainvälinen toiminta lasten ja nuorten kanssa Taksvärkki ry:ssä. 

Vantaan kulttuuripalvelut. Vantaan kulttuuripalvelut / Lastenkulttuuri