Verkostossa tapahtuu

Lapset kertovat ja toimivat -verkoston toiminta on monikanavaista ja monitieteistä kehittämis-, tutkimus- ja koulutustoimintaa, jossa jaetaan uusinta tietoa, kokemuksia, taitoja sekä eri taiteenlajien näkökulmia.

Verkostossa pohditaan, mitä lapsinäkökulmainen tutkimus konkreettisesti on, miten lasten näkemykset saadaan esiin eri menetelmin, miten yhdistetään lasten ja aikuisten tieto ja tutkimuksen näkökulmat. Mukana ovat muun muassa kulttuurintutkimuksen, folkloristiikan, kirjallisuustieteen, ympäristön- suunnittelun, historian, filosofian, sosiaalipsykologian, sosiologian, terveystiedon, psykologian, kasvatuspsykologian, taide- ja musiikkipedagogian ja kasvatustieteiden näkökulmat.