Monipuolista koulutusta

Lapset kertovat ja toimivat –verkoston jäseniin kuuluu eri alojen kouluttajia. Koulutusta järjestetään mm. sadutuksesta ja tarinasäveltämisestä. Muita verkoston koulutusaiheita ovat esimerkiksi osallisuus, lapsinäkökulmainen tutkimus ja toiminta sekä yhteistoiminnallinen oppiminen.

Verkoston kouluttajat ovat eri alojen asiantuntijoita (varhaiskasvatus, ala- ja yläkoulu, kasvatuspsykologia, kasvatustiede, musiikkiterapia, psykoterapia). Heitä yhdistää lasten tiedon, kulttuurin ja toiminnan sekä lasten ja aikuisten yhteistoiminnan tutkiminen ja kehittäminen.

Koulutus voidaan järjestää paikan päällä ja sen sisältö ja kesto voidaan räätälöidä tarpeen mukaan.

Hanna Hakomäki
FT, musiikkiterapeutti, pianonsoitonopettaja.
Tarinasäveltämisen kehittäjä ja kouluttaja. Toiminta perustuu omaan musiikilliseen keksintään. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden soitonopetus. Sadutuksen ja tarinasäveltämisen keinojen käyttäminen soitonopetuksessa, kuntoutuksessa, musiikkiterapiassa sekä erityisesti kehitysvammaisten kanssa.

Liisa Karlsson
Professori (Itä-Suomen yliopisto), dosentti (Helsingin yliopisto), kasvatustieteen tohtori, luokanopettaja, kouluttaja, lapsitoiminnan tutkija. Työskennellyt päiväkodissa, koulussa, Helsingin yliopistossa, Stakesissa, Mannerheimin Lastensuojeluliitossa.

Väitöskirja kasvatuspsykologiasta ja lasten asemasta: Lapsille puheenvuoro. Ammattikäytännön perinteet murroksessa.
Yhteistoiminnallisesta oppimisesta koulussa ja päivähoidossa: Ajattelu alkaa ihmetyksestä.
Perusteos sadutuksesta ja sen käytöstä: Sadutus – Avain osallistavaan toimintakulttuuriin.
Koulutusaiheita:

 • sadutusmenetelmät päivähoidossa, kouluissa, kulttuuri- ja nuorisotoimessa, terveydenhoidossa, sairaaloissa, erityislasten kanssa, kotona, aikuisten kesken ja työpaikkasadutus
 • osallistava toiminta ja vuorovaikutus lasten, nuorten ja aikuisten kesken
 • tutkiva, yhteistoiminnallinen oppiminen, tutkivat lasten pienryhmät
 • lapsinäkökulmainen tutkimus ja toiminta
 • pedagogisen työn kehittäminen koulussa ja päivähoidossa

Kouluttaa suomeksi ja ruotsiksi. Kouluttanut eri aiheista 1980-luvun lopusta.

Hanna Pyöriä

Varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen kieli- ja kulttuuriopettaja (KIEKU), lastentarhanopettaja, KM. Päivittänyt Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Kasvunkansio-pedagogiikkaa JET-opintojen kehittämisprojektina (2014) ja pedagogisena TVT-tukihenkilönä hankkeessa Diggaa mun digimatkaa (2018). Kouluttajana myös Suomen Vanhempainyhdistyksen Kotimentori-hankkeessa (2018) ja Mll:n lastenhoitokursseilla (8v.). Työskennellyt 1-6 -vuotiaiden lasten ryhmissä 20 vuotta kehittäen seuraavia menetelmiä:

 • sadutus
 • mielikuvitus- ja draamapedagogiikka
 • lapsilähtöisyys ja osallisuus
 • yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, inkluusio
 • leikkiä tukevat oppimisympäristöt
 • YTO ja tutkiva oppiminen
 • positiivinen pedagogiikka, pedagoginen dokumentointi
 • lapsilähtöinen mediakasvatus eli Medialeikki
 • kasvunkansiot ja digitaaliset portfoliot
 • vanhempien toiminnallinen osallisuus

Tuula Stenius
KM, lehtori, lastentarhanopettaja, montessoriohjaaja, NLP-practitioner, väitöskirjatutkija. Koulutuskokemusta perhepäivähoidosta, varhaiskasvatuksesta, koulusta, yrityselämästä, lähihoitajien koulutuksesta ja kansalaisjärjestöstä. Tutkimusaiheina aikuisten saduttaminen, kerrotuttaminen ja lasten huumori.

Hetkestä kiinni – kokemuksia aikuisten saduttamisesta (2004). Proseminaarityö. Helsingin yliopisto
Gradu aiheesta: Silta kohtaamiseen – sadutusmenetelmä vuorovaikutuksen avaajana.

Elina Weckström
Lastentarhanopettaja, päiväkodin johtaja (KM).
Väitöskirja tekeillä lasten ja aikuisten vastavuoroisesta ja kohtaavasta toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta päiväkodissa. Kouluttajakokemusta varhaiskasvatuksesta, yrityselämästä ja järjestöistä. Osaamisalueena sadutus ja muut kerronnalliset menetelmät sekä osallisuus, toimintakulttuuri ja oppimisympäristöt.

Katso kouluttajien yhteystiedot